Σκέψεις του περασμένου Αυγούστου, που παραμένουν επίκαιρες

Θα ζήσουμε, αν δεν ζούμε ήδη, στιγμές όπου η μια χώρα θα αμφισβητεί τα επιτεύγματα της άλλης, η μια επιστημονική κάστα θα λοιδορεί τις ανακαλύψεις της άλλης, η μια φαρμακευτική εταιρία θα υποδαυλίζει τα ερευνητικά αποτελέσματα της άλλης.

Δημήτρης Γαλαμάτης: «Να αποκτήσουμε πνεύμα συνεργασίας και σύμπραξης»

«Το βασικό που λείπει από την Θεσσαλονίκη είναι το πνεύμα συνεργασίας και σύμπραξης δυνάμεων ώστε να βρεθούν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες»