Πάνω από 1 δις ευρώ οι εισαγωγές κρέατος και τη χρονιά της πανδημίας

Το 2020, χρονιά της πανδημίας και των lockdown, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι αξίες των εισαγωγών τροφίμων και ζώντων ζώων στη χώρα μας ανήλθαν στα 5,6 δις ευρώ και , παρά του ότι είναι μειωμένες σε σχέση με τα 6,1 δις ευρώ του 2019, στην πραγματικότητα είναι εντός του μέσου όρου των εισαγωγών της πενταετίας 2015-2019.

Για άλλη μια χρονιά… πρωταθλητής των εισαγωγών μεταξύ των τροφίμων είναι το κρέας, καθώς καλύπτει σε αξίες το 20% περίπου των συνολικών εισαγωγών τροφίμων στη χώρα.

Η αξία εισαγωγών κρέατος για το έτος 2020 ξεπέρασε το 1 δις ευρώ (1 δις και 32 εκατ. ευρώ), όπως δυστυχώς συμβαίνει κάθε έτος από το 2015 και μετά. Το κρέας των βοοειδών με 445 εκατ. ευρώ και των χοιρινών με 402 εκατ. ευρώ αποτελούν τις κατηγορίες που, αν και με μειωμένες αξίες σε σχέση με το 2019, δεσπόζουν στις εισαγωγές της περασμένης χρονιάς. Επιπλέον προβληματισμό γεννά το γεγονός ότι στον τομέα αυτό οι εξαγωγές παραμένουν σταθερά χαμηλές, όπως όλα αυτά τα χρόνια – λίγο πάνω, λίγο κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ –  στα 91,5 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι μόνο ο τομέας του κρέατος να δημιουργεί ένα αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ύψους 940 εκατ. ευρώ και για το 2020! (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο τουρισμός τη χρονιά 2020, λόγω κορωνοϊού, βυθίστηκε (72% λιγότερες αφίξεις τουριστών – Πηγή: ΣΕΤΕ),  ενώ η εστίαση για το μισό έτος σχεδόν ήταν κλειστή. Κατά συνέπεια το συντριπτικό ποσοστό του εισαγόμενου κρέατος το 2020 κάλυψε κυρίως τις ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού και λιγότερο τις διατροφικές ανάγκες των τουριστικών ροών.

Με λίγα λόγια η χώρα με ή χωρίς τουρισμό, με ή χωρίς εστίαση, με ή χωρίς κορωνοϊό, χρειάζεται περισσότερο από ένα δις ευρώ το χρόνο εισαγωγές κρέατος. Ακόμη και στα πουλερικά, όπου υπάρχει η άποψη ότι είμαστε αυτάρκεις, οι εισαγωγές κρέατος το 2020, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο από το 2015 και μετά, ξεπέρασαν κατά πολύ τα 100 εκατ. ευρώ (121,5 εκατ. ευρώ), όπως και στα αυγά , που επίσης υπάρχει η ίδια άποψη, οι εισαγωγές και το 2020 έφτασαν περίπου τα 25 εκατ. ευρώ. (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα, εκτός όλων των άλλων,  κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσει ζητήματα επάρκειας κρέατος για κάποια χρονικά διαστήματα, αν για κάποιο λόγο σταματήσει η εισαγωγή τους από τις χώρες – προμηθευτές, γι αυτό και θα πρέπει να αξιολογηθούν άμεσα και να οδηγήσουν σε  πολιτικές ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής κρέατος όλων των κατηγοριών.

Δημοσιεύτηκε στη Voria στις 18/02/2021