Η πολιτική, η τεχνοκρατία και η γραφειοκρατία

Μέχρι σήμερα η πολιτική χρησιμοποιούσε τη γραφειοκρατία για να κερδίζει πολιτικό χρόνο.

Σήμερα η τεχνοκρατία, μέσω της τεχνολογίας,  χρησιμοποιεί τη γραφειοκρατία για να κερδίζει πολιτικό χώρο.

Η υστεροβουλία τόσο της πολιτικής, όσο και της τεχνοκρατίας, έχουν καταστήσει τη γραφειοκρατία ρυθμιστή  της λειτουργίας του κράτους,  της ίδιας της ζωής των πολιτών.

Η πρώτη ύλη της γραφειοκρατίας είναι οι θεσμικοί κανόνες (νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις, εγκύκλιοι).

Αν λοιπόν πραγματικά υπάρχει η βούληση για αλλαγές και βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, εκεί θα πρέπει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους και οι πολιτικοί και οι τεχνοκράτες, μεταρρυθμίζοντας εκ βάθρων τη θεσμική ύλη της χώρας, με την υιοθέτηση μιας άλλης λογικής και αρχιτεκτονικής νομοθέτησης.

Αν εξακολουθούν να δίνουν την δική τους μάχη οπισθοφυλακής, διεκδικώντας είτε περισσότερο πολιτικό χρόνο, είτε περισσότερο πολιτικό χώρο, η γραφειοκρατία θα παραμένει ο βασικός τους σύμμαχος, για δε τον πολίτη ο διαχρονικός του τύραννος.