Ηλεκτρονική τιμολόγηση

 Η ηλεκτρονική τιμολόγηση συνιστά μια μείζονα αλλαγή στην αγορά. Ενισχύει τη διαφάνεια, προωθεί τον υγιή ανταγωνισμό και πλήττει τη φοροδιαφυγή. Με βάση τη σχετική, πρόσφατη, νομοθεσία οι επιχειρήσεις ήταν υποχρεωμένες να συμμορφωθούν μέχρι τις 31/12/2020. Τελικά – λόγω του…κορονοϊού- δόθηκε παράταση μέχρι 1/4/2021. Οι συνθήκες στην αγορά είναι γνωστές και οι δυσκολίες που ενέσκηψαν αυτονόητες. Γι αυτό άλλωστε η πολιτεία εγκαίρως, εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, με το που εμφανίστηκε κι άρχισε να απλώνεται ο ιός στη χωρά, παράλληλα με τα υγειονομικά μέτρα (lockdown, κλείσιμο λιανικής, εστίασης, κά) έλαβε και οριζόντια οικονομικά μέτρα στήριξης των πληττόμενων: επιστρεπτέα προκαταβολή, άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, κά.

Στο διάστημα που μεσολάβησε κάποιες επιχειρήσεις, παρά τις δυσκολίες και τη στενότητα, εφάρμοσαν τον νέο νόμο πριν τις 31/12/20 και ήδη συναλλάσσονται με ηλεκτρονικά βιβλία.

Επειδή δεν πρέπει για άλλη μια φορά να επιβραβεύεται αυτός που καθυστερεί να εφαρμόσει τον νόμο και να εξομοιώνεται με τον συνεπή, ίσως θα έπρεπε στο διάστημα που ακολουθεί να ανταμειφθούν αυτοί που ήδη ξεκίνησαν την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Η οικονομική στήριξη που θα δοθεί το επόμενο διάστημα, ίσως θα έπρεπε να είναι στη βάση μιας κατηγοριοποίησης, όπου οι συνεπείς επαγγελματίες θα είχαν μια καλύτερη αντιμετώπιση, με ξεκάθαρο οικονομικό αντίκτυπο, από τους μη συνεπείς.

Επιτέλους κάποια στιγμή ο συνεπής θα πρέπει να ανταμειφθεί από την πολιτεία. Μην αισθάνεται μονίμως το κορόιδο